marți, 11 mai 2010

Variabile - date generale

Să ne gândim că vindem un program unui client care nu ştie deloc Pascal, ce s-ar întâmpla de fiecare dată când el ar dori modificarea rezultatului programului? Ar trebui să ne cheme pe noi ca să intervenim în structura programului. Din această cauză în orice program sunt folosite variabilele. Ele pot stoca datele noastre de intrare şi ieşire, fără a fi necesară modificarea programului de către programator. Astfel toate programele fiind scrise nu pentru a rezolva o situaţie particulară sau o singură problemă, ci o familie de probleme care se bazează pe aceeaşi metodă sau formulă de rezolvare.

Variabilele - mărimi care îşi pot schimba conţinutul o dată sau de mai multe ori pe parcursul execuţiei unui program. Avem în principal patru tipuri de variabile:

integer, real - numerice;

char, string - pentru caractere;

Variabilele integer - sunt folosite pentru memorarea numerelor întregi.

Exemple de nr întregi: 0; 1; 20; -5; 100; -186;

Atentie Se pot memora numere cuprinse doar în intervalul [-32768; 32767]. Dacă vom avea nevoie să lucrăm cu numere mai mari, va trebui să folosim variabile de tip real.

Variabilele real - sunt folosite pentru memorarea numerelor reale.

Exemple de nr reale: 1.55; 2.8; -15.82; 3.14; 289.7435;

Atentie În Pascal, ca de altfel în notaţia americană, numerele zecimale nu se scriu cu virgulă ci cu punct. 1,55 = 1.55

Variabilele char - sunt folosite pentru memorarea unui singur caracter. Ca şi caractere avem toate caracterele (literele) alfabetului, cele 10 cifre, precum şi semnele de punctuaţie. Spaţiul dintre cuvinte este şi el considerat caracter. Acest tip de variabile memorează întotdeauna doar unul din aceste caractere şi le veţi folosi foarte des în programe mai complexe, dar care depăşesc programa clasei a VI-a.

Caracterele: A, B, C, … Z, a, b, c, … z, 0, 1, 2, 3 , … 9 ; , . :

Atentie Pascalul fiind conceput de americani, lipsesc cu desăvârşire literele româneşti: ă, â, î, ş, ţ.

Variabilele string - sunt folosite pentru memorarea şirurilor de caractere, sau propoziţiilor.

Exemple de string: “Tata este inginer”, “Eu merg la scoala”, “How are you!”, “bla bla bla”.

Un comentariu: