sâmbătă, 8 mai 2010

Utilizarea textelor explicative

În cadrul programelor complexe în care se folosesc mai multe variabile şi se cere introducerea de la tastatură a conţinutului unora dintre ele, precum şi afişarea conţinutului altora, pentru un utilizator care nu cunoaşte limbajul Pascal şi nici nu vede programul sursă, ar fi foarte greu să ştie în fiecare moment, conţinutul cărei variabile i se cere a introduce de la tastarură, precum şi conţinutul cărei variabile este afişat. De aceea într-un program se mai introduc şi linii de text explicativ, care uşurează utilizarea lui de către un client. Linile de text explicative sunt introduse tot cu ajutorul instrucţiunii Write sau Writeln şi ele nu influenţează cu nimic rezultatul programului.

Trasnscriem mai jos programul nostru adăugând şi explicaţiile necesare.

program text2; Var propoz: string; Begin  Write (‘Introduceti propozitia dorita: ‘);  Readln (propoz);  Write (‘Textul este: ‘);  Write (propoz); end.

Trebuie acordată o mare atenţie ca valoarile variabilelor introduse de către utlizator de la tastatură să fie compatibile cu tipul variabilelor, declarate în secţiunea de declaraţii. Astfel o variabilă de tip integer sau real nu poate conţine caractere (litere şi nici semne de punctuaţie), de asemenea o variabilă de tip string poate conţine şi cifre, dar asupra ei nu se pot aplica operaţiile aritmetice. Pentru a se evita deci, ca utilizatorul să introducă o valoare nepotrivită într-o variabilă se folosesc aceste texte explicative.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu